عنوان شغلی جنسیت آدرس شماره تماس جزئیات تاریخ ثبت

کار دفتری

زن اهواز 2220371-09165045692 درج نشده ۱۳۹۲/۰۲/۸

به تعدادی خانم جهت کار دفتری با حقوق ثابت و پورسانت عالی نیازمندیم